کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارکنان آتش‌نشانی مشهد

روز چهارشنبه ۲ آذرماه کارکنان آتش‌نشانی مشهد در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی دست به تجمع زدند.

آتش‌نشانان مشهد در این تجمع شعارهایی در اعتراض به بی‌توجهی مسئولین نسبت به مطالباتشان سر می‌دادند. این کارکنان مدتهاست که نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی و سطح پائین حقوقشان معترض هستند و بارها مقابل نهادهای مختلف دولتی دست به تجمع زده اند اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.