کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه جمعی از کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران شاغل در سه بیمارستان رسول، فیروزگر و فیروزآبادی در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۱ ماه حقوق و کمک هزینه‌های پایین،  در برابر این دانشگاه تجمع کردند.

این دانشجویان علاوه بر پرداخت معوقات مزدی خود، خواستار افزایش کمک هزینه تحصیلی دانشجویان متناسب با تورم و گرانی کنونی هستند. آنها همچنین به اجرایی نشدن افزایش کمک هزینه ۲۵ درصد تصویب شده وزارت بهداشت اعتراض دارند. این دانشجویان که سال آخر پزشکی را می‌گذرانند، در حال آموزش در بیمارستان‌ها هستند. آنها پیشتر نیز در اعتراض به استفاده از کارورزان به عنوان کادر درمانی در زمان شیوع ویروس کرونا، تجمع برگزار کرده بودند.