کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد روز سه شنبه 14 تیرماه در اعتراض به حقوق‌های ناچیز و عقب افتاده و وضعیت نامشخص شغلی خود دست به تجمع و تحصن زدند.

کارورزان معترض می‌گویند مسئولان این دانشکده و وزارت بهداشت تاکنون پاسخی به آنها نداده اند. یکی از معترضان می‌گوید وزارت بهداشت به منظور بهره‌کشی و پرداخت حقوق‌های ناچیز، حاضر نیست آنها را به عنوان پزشک به رسمیت بشناسد. گفتنی استخواسته اصلی این دانشجویان که سال آخر پزشکی را به پایان رسانده و در حال کارورزی در بیمارستان‌ها هستند، شامل: «اصلاح مصوبه آموزشی در رابطه با پرداخت کارانه کرونا و افزایش کمک هزینه تحصیلی و پرداخت مطالبات عقب‌افتاده و همچین به رسمیت شناختن مشکلات صنفی و رفاهی آنها است.»

پست های مرتبط این دسته

 اعتصاب و تحصن کارکنان شرکت نوین صنعت رجا

-

نارضایتی کارگران شهرداری سی سخت

-

اعتصاب پرستاران بیمارستان الزهرا

-

جلوگیری از ورود ۷ کارگر «مجتمع فولاد گیلان» به کارخانه

-

گزارشی از تیراندازی ماموران به سوی شهروندان شادان از باخت تیم ملی

-

افزایش نیروهای حراست دانشگاه شریف

-