کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارورزان پزشکی دانشگاه ایران

شماری از کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه، در اعتراض به معوقات کمک هزینه تحصیلی دانشجویان، تجمع برگزار کردند.

کارورزان نسبت به خلف وعده‌های مسئولان و عدم پرداخت کمک هزینه‌های معوقه از اسفند سال گذشته اعتراض دارند و  با در دست داشتن کاغذ نوشته‌هایی خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. شایان ذکر است، کارورزان معترض سراسر کشور بارها جهت رسیدگی به مطالبات خود دست به اعتراض زده‌اند، اما تاکنون معوقات حقوق آنان پرداخت نشده است.

پست های مرتبط این دسته

تجمع کارگران کارخانه کیان تایر

-

اعتصاب کارگران کارخانه فولاد آریا

-

تجمع کارگران شهرداری‌های خوزستان

-

تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی

-

تجمع مرغداران در سالن وزارت جهاد کشاورزی

-

جان باختن پنج سوختبر بلوچ در ایرانشهر

-