کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارورزان پزشکی اهواز

شماری از کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز روز سه‌ شنبه ۱ شهریور ماه، دست به تجمع اعتراضی زدند.

معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به سوءمدیریت دانشگاه علوم پزشکی اهواز و عدم وجود برنامه مدون جهت ساماندهی وضعیت کارورزان اعتراض کردند. این دانشجویان همچنین   ضمن اعتراض به عدم رسیدگی این دانشگاه به وضعیت نامناسب دوره کارآموزی پزشکی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت آموزشی، رفاهی و معیشتی خود شدند. گفتنی است کاورزان سایر نقاط کشور نیز پیشتر با برپایی تجمعاتی در خصوص عدم پرداخت معوقات حقوق، عدم پرداخت حق کووید و پاداش و همچنین عدم وجود برنامه آموزشی مناسب برای آنها، اعتراض کرده و خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتی خود شده بودند.

پست های مرتبط این دسته

 تجمع سراسری کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت شکلات سازی فرمند کرج

-

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش

-

تجمع اعتراضی مالباختگان کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

-

تجمع اعتراضی مالکان صنایع فعال در شهرک صنعتی پرند

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

-