کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کادر سلامت بخش خصوصی تبریز

به گزارش رسانه های محلی، روز سه ‌شنبه ۲۳ فروردین ماه، جمعی از اعضای کادر سلامت مجتمع های خصوصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقابل استانداری آذربایجان‌شرقی دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارکنان معترض، طی این تجمع خواستار پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه، حذف شرکت های پیمانکاری و تبدیل وضعیت شغلی خود شدند. معترضان همچنین عنوان کردند، چندین سال است که در قالب نیروهای شرکتی فعالیت می کنند که هیچوقت حقوق آنها به طور منظم پرداخت نشده است. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در همین رابطه گفته است ما حقوق آنها را طبق قانون کار و به طور کامل به شرکت‌ها پرداخت می‌کنیم اما اینکه شرکت‌ها چگونه، چه زمانی و یا کمتر از پرداختی ما به آنها واریز کنند، دست ما نیست.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah