کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کادر درمانی بیمارستان سپیر تهران

جمعی از کادر درمانی بیمارستان “سپیر” تهران  روز چهارشنبه 12 آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود، تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشره، پرسنل و پرستاران بیمارستان سپیر تهران  با برپایی این تجمع در محوطه بیمارستان و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار پرداخت 5 تا 6 ماه از دستمزدهای معوقه خود شدند. یکی از معترضان در این خصوص می گوید، عدم پرداخت دستمزدها در حالی است که کادر درمانی و پزشکان و پرستاران در صف مقدم نبرد با ویروس کرونا قرار دارند و بدلیل کار مستمر دچار خستگی و فرسایش هستند اما دولت و نظام به فکر حداقل تسهیلات وضعیت معیشتی آنان نیست.