کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

تجمع چغندرکاران مقابل کارخانه‌ قند سولدوز نقده

 

جمعی از چغندرکاران نقده روز یکشنبه 27 مهر ماه در اعتراض به عدم پایبندی سهامداران کارخانه سولدوز به توافق مابین کارخانه و کشاورزان  در خصوص پرداخت مطالباتشان دست به تجمع زدند.

یکی از کشاورزان در این خصوص می گوید، در حالی که طبق توافق فی مابین کشاورزان و سهام دار کارخانه قرار بر آن شد که پول چغندران به میزان ۸۰ درصد در همان زمان تحویل بار تسویه شود امان اکنون بعداز گذشت چند روز از تحویل چغندرها، هیچ مبلغی به آنها پرداخت نشده است.