کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع پزشکان در اعتراض به ناکارآمدی وزارت بهداشت

شماری از پزشکان، روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه، مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پزشکان معترض، نسبت به ناکارآمدی وزارت بهداشت در ساماندهی وضعیت پزشکان و رسیدگی به مطالبات شغلی و معیشتی این قشر اعتراض کردند. آنها همچنین با در دست داشتن کاغذ نوشته‌هایی با مضمون “۷۰ درصد کارکرد پزشک در جیب دولت و بیمه” و “سازمان‌های بیمه، دست در جیب مردم و پا بر گلوی پزشکان”، اعتراض خود را به سیاست‌های بیمه در قبال پزشکان نشان دادند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارمندان رسمی وزارت نفت

komalah

جانباختن دو کارگر در شهرهای مختلف

komalah

افزایش شمار اعدام زندانیان در زندانهای رژیم

komalah

آغاز اعتصابات سراسری کارمندان رسمی صنعت نفت

komalah

وضعیت فاجعه‌بار کارگران صنایع نفت در مناطق جنوبی

komalah

درخواست بیش از ۱۳۰ اتحادیه کارگری برای آزادی تمام فعالان صنفی

komalah