کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع پزشکان در اعتراض به ناکارآمدی وزارت بهداشت

شماری از پزشکان، روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه، مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پزشکان معترض، نسبت به ناکارآمدی وزارت بهداشت در ساماندهی وضعیت پزشکان و رسیدگی به مطالبات شغلی و معیشتی این قشر اعتراض کردند. آنها همچنین با در دست داشتن کاغذ نوشته‌هایی با مضمون “۷۰ درصد کارکرد پزشک در جیب دولت و بیمه” و “سازمان‌های بیمه، دست در جیب مردم و پا بر گلوی پزشکان”، اعتراض خود را به سیاست‌های بیمه در قبال پزشکان نشان دادند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-