کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع پرسنل فولاد کاوه بندر عباس

صبح روز چهارشنبه 20 مهر ماه جمعی از پرسنل شرکت “فولاد کاوه جنوب” بندرعباس در حمایت از حیزش مردم ایران دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران فولاد کاوه همانند کارگران پتروشیمی عسلویه اعلام کرده اند در جریان ادامه سرکوب معترضان در خیابان و افزایش بازداشت و کشتار معترضان بخصوص کودکان به خیابان آمده و با مردم ایران همصدا شده اند. آنها با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار آزادی کلیه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و پایان کشتار معترضان به حکومت جمهوری اسلامی شدند.