کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع پرسنل خدماتی مدارس

شماری از سرایداران و خدمتگزاران مدارس استان تهران  روز یکشنبه 5 دیماه در اعتراض به به وضعیت بد معیشتی خود در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

به گفته نماینده معترضان، پرسنل خدماتی مدارس بدون بهره‌مندی از مزایایی هچون فوق‌العاده شغل، اضافه کار و حقوق مکفی در حال فعالیت هستند و 16 هزار نفر از نیروهای خدماتی مدارس، 10 سالی می‌شود که به صورت قراردادی با حقوق 2 میلیون و 800 هزار تومانی مشغول به کار هستند و در شرایط دشوار اقتصادی، اداره زندگی با این حقوق اندک دشوار است.