کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع پرسنل بیمارستان کرمی اهواز

پرسنل بیمارستان کرمی اهواز، روز پنج شنبه نهم تیر ماه، با توقف فعالیت‌های شغلی خود، اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند.

کارکنان معترض، نسبت به عدم پرداخت حقوق و مزایا از اردیبهشت ماه تاکنون اعتراض دارند و خواهان رسیدگی مسئولان ذیربط به مطالبات معیشتی خود هستند. معترضان عنوان کرده‌اند که در صورت عدم پاسخگویی مسئولان درباره پرداخت معوقات حقوق و مزایا تا اوایل هفته آینده، همراه با خانواده‌های خود در حیاط این بیمارستان تحصن برگزار خواهند کرد.