کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع پرسنل بیمارستان‌های خوزستان در اعتراض به بیکارسازی

روز سه شنبه 17 بهمن ماه، شماری از پرسنل بیمارستان‌های شادگان، آبادان و خرمشهر که در آستانه تبدیل وضعیت اخراج شده‌اند، با برپایی تجمع مقابل دانشگاه علوم پزشکی آبادان خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شده‌اند.

حدود ۱۵۰ نفر از کادر درمان این شهرستانها بعد از هشت سال سابقه خدمت و چند سال نبرد با کرونا در حالی که منتظر تبدیل وضعیت قراردادهای شغلی خود بودند از کار اخراج شده‌اند. به گفته یکی از معترضان، اخراج کادر درمان در حالی به بهانه مشکلات مالی بیمارستانها صورت می‌گیرد که هر ماه میلیاردها تومان اختلاس در دانشکده علوم پزشکی آبادان اتفاق می‌افتد.