کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع پرستاران و کارکنان وزارت بهداشت کشور

جمعی از پرستاران و کارکنان وزارت بهداشت کشور، روز شنبه ۶ آذر ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان برنامه و بودجه واقع در تهران، تجمع کردند.

معترضان عدم اجرای “طرح برقراری فوق‌العاده خاص”، تبدیل وضعیت نیروها، حذف مالیات و همچنین افزایش حقوق را از دلایل برگزاری این تجمع عنوان کردند. بنا به گزارش، طرح “فوق‌العاده خاص” بند ۱۶، سال ۹۳ در مجلس رژیم تصویب شد، با این حال طی این ۷ سال طرح مذکور به اجرا گذاشته نشده است.