کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع پرستاران و کادر درمان بیمارستان سجاد شهریار

جمعی از کادر درمان و پرستاران بیمارستان سجاد شهریار،روز دوشنبه ۱۱ اردیهشت ماه همزمان با روز جهانی کارگر،در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان به مشکلاتشان،دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.

پرستاران و کادر درمان بيمارستان سجاد،نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات و عدم تحقق وعده‌های مسئولان،تزلزل کاری و بی‌ثبات‌کاری بخصوص در دوران همه‌گیری کرونا معترضند.گفتنی است که پرستاران در هفته‌های اخیر بارها دست به اعتراض زده‌اند.مطالبه اصلی معترضان،اجرای دقیق قانون تعرفه‌گذاری است.براساس این قانون انجام پرداخت‌ها طبق امتیازدهی به نوع و کیفیت خدمات پرستاری است تا از تبعیض در میان پرستاران جلوگیری شود.