کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تجمع پرستاران و کادر درمان استان کردستان

جمعی از پرستاران و کادر درمانی استان کردستان در سنندج ، روز شنبه ۲۶ فروردین ماه مقابل استانداری این استان در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و نامشخص بودن سرنوشت شغلی خود در مقابل استانداری تجمع برپا کردند.

پرستاران کردستان، مهم‌ترین خواسته‌ی خود را اصلاح آیین‌نامه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌دانند که به گفته‌ی آن‌ها، پشت درهای بسته تنظیم شده و منافع پرستاران را نادیده گرفته است. آن‌ها می‌گویند: مبالغ تعرفه‌گذاری به شدت ناچیز است و پرستاران به این پرداختی‌ها اعتراض دارند.