کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع پرستاران شهرستان فسا

جمعی از پرستاران و کمک پرستاران شهرستان فسا، روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

این پرستاران خواستار بهبود مزایای مزدی پرداختی از جمله مزایای تعرفه‌گذاری شدند و اعلام کردند: در شرایط کار سخت و اضافه‌کار اجباری، دریافتی‌شان بسیار ناچیز است. آنها با بیان اینکه از تبعیض حاکم در نظام درمان کشور به ستوه آمده‌اند، می گویند: شمار زیادی از پرستاران در دوران همه گیری کرونا با آن جنگیدند اما بعد از پایان بحران، هیچ حمایتی از آنان صورت نگرفت.