کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع پرستاران تامین اجتماعی

روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه،  جمعی از پرستاران شاغل در سازمان تامین اجتماعی، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند.

“اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، احتساب مدت سربازی به عنوان سوابق سختی شغل خود، افزایش احکام حقوقی متناسب با وزارت بهداشت و تعلق فوق العاده ی ویژه” از خواسته‌های این پرستاران است. به گفته نماینده پرستاران تا سال ۱۳۹۷ پرستاران تامین اجتماعی با داشتن سابقه‌ ۲۰ سال در مشاغل سخت، می‌توانستند با ۲۵ روز حقوق بازنشسته شوند؛ «اما از آن تاریخ تاکنون موافقت با بازنشستگی پرستاران دچار محدودیت‌های بسیاری شده است.»

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah