کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع پرستاران بیمارستان میلاد

جمعی از پرستاران بیمارستان میلاد تهران روز سه شنبه 23 دی ماه با برپایی تجمع مقابل ورودی‌های بیمارستان  نسبت به سطح نازل دستمزدهای خود اعتراض کردند.

تجمع کنندگان می‌گویند: از زمان آغاز کرونا، برخلاف پرستاران سایر بیمارستان‌ها حق کرونا نگرفته‌اند؛ دستمزد آنها نیز در سال جاری افزایش نیافته است و این درحالی است که  بعد از پذیرش بیماران کرونایی، کار آنها سخت و پرخطر شده است. این پرستاران خواستار افزایش ۵۰ درصدی دستمزد، پرداخت حق کرونا و پاداش معوق، برقراری امنیت شغلی و عقد قرارداد رسمی و رسیدگی به مطالبات خود می باشند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراض کارکنان رسمی نفت

komalah

اعتصاب کارگران معدن گل‌گهر سیرجان

komalah

تجمع اعتراضی کارگرانِ کیش چوب

komalah

تداوم اعتراضات کشاورزان اصفهانی

komalah

حبس و شلاق برای 17 تن از کارگران شرکت آذرآب

komalah

احضار چهار نفر از فعالین زنان ایران برای اجرای دوران حبسشان

komalah