کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع و راهپیمائی اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

روز دوشنبه 3 مهرماه 1402 بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مجدداً مقابل ساختمان سازمان تأمین اجتماعی این شهر دست به تجمع و راهپیمائی زدند.

به گزارش خبرگزاریها ،روز دوشنبه بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز برای چندمین بار دست به تجمع اعتراضی زدند بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز بعد از پیمودن مسیر راهپیمایی مقابل درب اداره کل سازمان تامین اجتماعی اهواز تجمع کردند.دلیل تجمع این بازنشستگان اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود، گرانی و تورم بود.