کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع و اعتصاب کارگران کارخانه فولاد یزد

شماری از کارگران کارخانه فولاد یزد روز یکشنبه 7 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، دست به اعتصاب زده و در محدوده محل کار خود تجمع کردند.

کارگران معترض علت اصلی تجمع خود را از بین رفتن امنیت شغلی، پایمال شدن حقوق و برخورد نامناسب با کارگران عنوان کردند. یکی از معترضین در این خصوص گفته است: خصوصی سازی و ایجاد شرکت های “فولاد یار” موجب از بین رفتن امنیت شغلی کارگران این شرکت شده است. وی اظهار داشت: حذف مرخصی استحقاقی، کاهش مرخصی های استعلاجی، پرداخت نشدن مابه التفاوت حقوق کارگران، تغییر محل کار کارگران بدون صدور حکم کارگزینی و برخوردهای غیر قانونی از مشکلات اساسی کارگران شرکت فولاد یزد است.