کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع و اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی دماوند

تجمع و اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی دماوند3

جمعی از کارگران پتروشیمی دماوند روز چهارشنبه 23 خرداد ماه، به‌دلیل عدم پرداخت حقوق‌هایشان دست به اعتصاب زده‌ و در محل کار خود تجمع کردند.

به‌ گفته‌ی کارگران معترض، علت این موضوع بسته‌شدن حساب‌های پتروشیمی دماوند به‌خاطر بدهی به شرکت ملی گاز ایران است.این کارگران علاوه بر خواست حذف شرکت های پیمانکاری خواهان انعقاد قرارداد مستقیم ،یکسان سازی دستمزدها و برقراری طرح اقماری ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت هستند. همچنین کارگران پتروشیمی علاوه بر موضوع قراردادها و لزوم دائمی شدن آنها،  خواستار پرداخت مزایای رفاهی که به سایر شرکت های منطقه تعلق گرفته می باشند. گفتنی است از خواسته های دیگر این کارگران، اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل ؛ پرداخت بدی آب و هوا و پرداخت پاداش بهره وری نفت می باشد.