کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع و اعتراض معلمان در سراسر کشور

روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در سراسر کشور طبق فراخوان از پیش اعلام شده و در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان مجدداً دست به اعتراض زدند.

معلمان معترض از جمله مطالبات خود را اجرای کامل قانون رتبه بندی فرهنگیان شاغل و همچنین قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش‌آموزان، تشکیل کلاس‌های درس با ظرفیت حداکثر ۱۶ دانش‌آموز و آزادی معلمان زندانی عنوان کردند. این تجمعات در بیش از صد شهر ایران برگزار شد. همچنین گزارشها حاکی از آنست در تهران جو شدید امنیتی در محل تجمع معلمان برقرار بوده و از همان اول تجمع تعدادی از معلمان زن و مرد دستگیر شدند، که تا لحظه تنظیم گزارش از اسامی دقیق آنها اطلاعی در دسترس نیست.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah