کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع وکلای دادگستری در تهران

روز شنبه 18 شهریورماه،جمعی از وکلای دادگستری در اعتراض به مصوبه جدید مجلس در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری تهران،دست به برگزاری تجمع زدند.

بر اساس مصوبه جدید مجلس،صدور مجوز وکالت از کانون های وکلا گرفته شده و به زیر مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار خواهد شد.این وکلا با در دست داشتن پلاکارد و بنرهایی اعتراضی،مخالفت خود را نسبت به سلب استقلال وکیل و نهاد وکالت توسط نمایندگان مجلس رژیم نشان دادند.