کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع والدین دانش آموزان مسموم شده در قزوین

به گزارش منتشر شده روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه جمعی از والدین دانش آموزان مسموم شده در قزوین با برپایی تجمعی خواستار پاسخگویی مقامات شدند.

برپایه این گزارش،  در پی مسمومیت دانش آموزان دبیرستان دخترانه «یاس نبی»، شماری از والدین نگران دانش آموزان، ضمن برپایی تجمع مقابل ساختمان این مدرسه ، خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی مسئولان شدند. آنها خواستار جوابگویی شفاف مسئولان به موضوع مسمومیت سریالی در مدارس می باشند.