کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع هزاران نفری کارگران کره جنوبی

به گزارش منتشر شده روز یکشنبه ۲۵ تیرماه هزاران تن از کارگران کره جنوبی با فراخوان اتحادیه‌های کارگری این کشور طی تجمعی در پایتخت کره جنوبی در اعتراض به سیاست‌های ضد کارگری دولت این کشور، خواستار برکناری رئیس جمهور شدند.

معترضان، از جمله اعضای کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی در مرکز سئول جمع شدند و در جریان تظاهرات علیه سیاست‌های دولت در اصلاح قانون کار کره جنوبی، اعتراض خود را به گوش مقامات رساندند. این کارگران شعارهایی علیه دولت که در قانون کار جدید، شرایط قراردادها را به نفع کارفرمایان تغییر داده است، سر دادند و بنرهایی با مضمون «خواستار استعفای رئیس جمهور، یون سوک یول هستیم» برافراشته‌اند.  همچنین کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی‌ با امضای طوماری با مشارکت هزاران کارگر کره‌ای خواستار استعفای رئیس جمهور این کشور شد.