کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع نیروهای مراکز خدمات جامع سلامت استان قم

جمعی از نیروهای شرکتی پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان قم، روز یکشنبه 5 دیماه ابتدا مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی و سپس در مقابل ساختمان استانداری قم دست به تجمع زدند.

یکی از کارکنان حاضر در این تجمع میگوید، اعتراض امروز نیروهای شرکتی پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان قم که در واقع از همه مزایای قانونی کار بی‌بهره‌اند، برای مشخص شدن وضعیت شغلی آن‌ها برپا شده است. این کارکنان خواستار حذف مراکز خصوصی بهداشت و عقد قرارداد مستقیم هستند. وی همچنین می افزاید،با گذشت ۵ تا ۱۰سال از سابقه فعالیت آن‌ها در مراکز خدمات جامع سلامت استان قم، هنوز اقدامی درجهت تبدیل وضعیت شغلی آن‌ها صورت نگرفته است

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah