کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع نیروهای شرکتی وزارت بهداشت

نیروهای شرکتی وزارت بهداشت روز سه شنبه ۵ بهمن ماه در اعتراض به عدم تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اقدام به برگزاری تجمع کردند.

نمایندگان نیروهای شرکتی وزارت بهداشت می‌گویند: انتظار دارند در قالب این طرح تبدیل وضعیت شده و به نیروهای رسمی وزارت بهداشت تبدیل شوند. آنها می گویند، طرح ساماندهی باید قبل از پایان سال به تصویب نهایی برسد تا سال بعد دیگر پیمانکاران در نهادهای مختلف حضور نداشته باشند.