کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع نیروهای شرکتی وزارت بهداشت

نیروهای شرکتی وزارت بهداشت روز شنبه 14 اسفند ماه با برپایی تجمعی در مقابل مجلس رژیم  خواستار تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت قبل از پایان سال شدند.

این نیروها می‌گویند: “باتوجه به قول‌های نمایندگان مجلس و اظهارنظرهایی که کرده بودند، انتظار داشتیم قبل از پایان سال، طرح ساماندهی به صحن علنی بیاید و کلیات آن تصویب شود؛ اما حالا گویا هیچ اراده‌ای برای تصویب این طرح قبل از پایان سال وجود ندارد.” آنها همچنین خواستار برچیده شدن تمام شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت فوری تمام شرکتی‌ها و قراردادی‌ها می باشند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-