کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع نیروهای شرکتی توزیع برق کشور در مقابل مجلس

صبح روز سه شنبه 23 آذرماه، شماری از نیروهای شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع برق کشور مقابل مجلس رژیم تجمع کردند و خواستار تصویب طرح تبدیل وضعیت شغلی خود از نمایندگان مجلس شدند.

این گروه از کارکنان که از نقاط مختلف کشور برای پیگیری وضعیت شغلی خود عازم تهران شده‌اند، می‌گویند: قرار بود، روز سه شنبه موضوع طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی در صحن علنی مجلس بررسی شود؛ به همین دلیل، شماری از کارگران شرکتی شرکت توزیع برق، تصمیم گرفتند به نیابت از سایر کارگران صنعت برق برای رسیدگی به وضعیت شغلی خود مقابل مجلس رژیم حاضر شوند