کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع نیروهای شرکتی اداره کل راهداری استان لرستان

شماری از پرسنل شرکتی اداره کل راهداری استان لرستان روز یکشنبه 4 مهر ماه، در اعتراض به معوقات مزدی خود در  ماهِهای تیر، مرداد و شهریور اعتراض کردند.

حدود ۴۶۰ نفر از پرسنل شرکتی اداره کل راهداری، سه ماهِ تیر، مرداد و شهریور را حقوق نگرفته‌اند. به گفته تعدادی از نیروهای شرکتی این اداره، سایر پرسنل این اداره حقوق خود را دریافت کرده‌اند و حتی مبلغی را نیز برای بازگشایی مدارس به آن‌ها پرداخت کرده‌اند اما برای آنها همان حداقل حقوقِ وزارت کار را هم نمی دهند و هیچ کس پیگیر این موضوع نیست و سه ماه‌ عدم دریافت حقوق همه‌ی آنها را دچار مشکلات معیشتی کرده است.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah