کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع نگهبانان چاه‌های نفتی اهواز

جمعی از نگهبانان چاه ها و نیروهای دستورکاری تاسیسات شرکت نفت و گاز کارون بویژه در روستاهای بخش غزانیه اهواز، در اعتراض به امور صنفی و وضعیت شغلی خود دست به تجمع زدند.

این کارگران در اعتراض به عدم تغییر وضعیت خود به قراردادی و محرومیت از برخی حقوق ومزایای قانونی مقابل ستاد مدیریت شرکت مناطق نفت خیز جنوب تجمع و خواهان رسیدگی مسئولان مربوطه به مطالبات خود شدند. آنها همچنین خواهان ثبت قراردادهای خود در قالب سامانه ساپنا در راستای تامین امنیت شغلی و برخورداری از مزایای مصوب می باشند.