کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مهمانداران شرکت فنی بیتا صنعت

روز چهارشنبه 5 آذر ماه جمعی از مهمانداران اخراجی شرکت فنی بیتا صنعت با خواست بازگشت به کار مقابل دفتر این شرکت در تهران تجمع کردند.

از قرار معلوم از 9 ماه پیش تاکنون شماری از مهمانداران شرکت فنی بیتا صنعت از سوی مسئولین راه آهن به بهانه های مختلف از جمله “عدم نیاز”  و بدون پرداخت هیچ مزایای از جمله بیمه بیکاری از کار اخراج شده اند. گفتنی است کارگران شرکتهای راه آهن “مهتاب”، “ماربین”، “ریل سبا” و “رهنورد ” هم در وضعیت مشابه همین شرکت به سر می برند .