کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع معلمان پیش دبستانی کشور

روز یکشنبه 2 خرداد ماه گروهی از معلمان پیش دبستانی از شهرهای مختلف به تهران رفته و با برپایی تجمع در مقابل مجلس شورای رژیم خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند.

معلمین پیش دبستانی در این تجمع ضمن اعتراض به پایین بودن حقوق‌، خواهان استخدام رسمی در آموزش و پرورش شدند. در طول روزها و هفته‌های گذشته هم تعدادی از معلمان شاغل (مربیان پیش دبستانی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، نیروهای حق التدریس، نیروهای خرید خدمات، سرباز معلمان) با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام در آموزش و پرورش و رفع تبعیض شده‌ بودند.  معترضان با توجه به سوابق کاریشان بر لزوم استخدام خود در آموزش و پرورش تاکید می ورزند.