کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع معلمان پیش دبستانی دلفان

به گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز چهارشنبه ۸ دی ماه، تعدادی از معلمان پیش‌دبستانی شهرستان دلفان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان آموزش و پرورش این شهرستان تجمع اعتراض برگزار کردند.

معلمان معترض در جریان تجمع شان پلاکاردهایی با عناوین  “عدالت، عدالت”، “تقاضای سازماندهی نیروی پیش دبستانی” و “انصراف از جذب نیروی پیش دبستانی” را در دست داشتند.