کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع معلمان و فرهنگیان در تهران

روز شنبه ۶ شهریور ماه شماری از معلمان و فرهنگیان معترض، در اعتراض به کسر حقوق های خود در مقابل ساختمان دیوان عدالت اداری واقع در تهران، دست به تجمع زدند.

شهروندان معترض شعارهایی از قبیل “معلم داد بزن، حقتو فریاد بزن” را در جریان این تجمع سر دادند. بر اساس این گزارش، بدنبال واریز حقوق مردادماه معلمان، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان از آنها کسر شده است که این شهروندان نسبت به اعمال کسری در دریافتی‌های خود اعتراض دارند.