کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع معلمان و فرهنگیان بازنشسته در تهران

جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته روز شنبه 13 آذر ماه در مقابل خزانه‌داری‌کل در خیابان باب همایون تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش معوقه آنها صورت گرفت. در این تجمع یک فرهنگی بازنشسته طی سخنانی خطاب به مقامات رژیم و مسئولین آموزش و پرورش، خواستار رسیدگی به وضعیت پرداخت حقوق بازنشستگان شد. بازنشستگان معترض ضمن اشاره به کارشکنی در اجرای پرداخت حقوق و پاداش معوقه خود تاکید کردند که،تا گرفتن حقوق‌شان از تجمع اعتراضی خود کوتاه نخواهند آمد.  گفتنی است محور اصلی تجمع و مطالبات، همسان‌سازی بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیریت خدمات کشوری و رتبه‌بندی معلمان و شاغلان حداقل ۸۰ درصد حقوق ‌هیات ‌علمی بود. فرهنگیان همچنین بر آزادی معلمان دربند و آموزش با کیفیت و رایگان برای همه دانش‌آموزان تاکید داشتند.