کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع معلمان شاغل و بازنشسته کرمانشاه

سه شنبه – ۱۸ تیر – ۱۳۹۸ , 09 – 07 – 2019

به گزارش منتشره روز دوشنبه ۱۷ تیر ماه، جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته کرمانشاه، در اعتراض به صدور حکم علیه همکار اصفهانی خود دست به تجمع زدند.

این معلمان با در دست داشتن شعار نوشته‌ای احکام صادره علیه “حمید رحمتی” را مردود و فعالیت های صنفی وی را قانونمند دانسته‌اند. گفتنی است “حمیدرضا رحمتی” عضو کانون صنفی معلمان اصفهان توسط دادگاه کیفری شهرستان شهرضا به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق در ملا عام و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. وی پیشتر به مدت ۹ روز در اعتراض به بازداشت گسترده معلمان در جریان تحصن سراسری آنها، در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرضا دست به تحصن یک نفره زده و پس از بازداشت و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.