کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع معلمان خرید خدمت در اصفهان

روز شنبه ۲۷ آذر ماه، تعدادی از معلمان خرید خدمت اصفهان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان اداره‌ کل آموزش و پرورش این استان، دست به تجمع زدند.

معلمان معترض با سر دادن شعارهایی از قبیل “کار شبانه روزی، بیمه ی ۱۶ روزی، حقوق ۱۵ روزی، نمیخوایم، نمیخوایم!”، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. به گفته یکی از معلمان معترض، براساس بخشنامه ایی که اخیراً برای معلمان خرید خدمت ارسال شده برای آنها حقوق یک میلیون تومان با 16روز بیمه در نظر گرفته شده است. وی می افزاید و این میزان دریافتی، کفاف گذران زندگی را نمی دهد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah