کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع معلمان خرید خدمات سیستان و بلوچستان

معلمان خرید خدمات سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه، در اعتراض به معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

نماینده معلمان معترض در خصوص تجمع همکارانش گفته است، این معلمان سالهاست که با کمترین حقوق و بیمه در دور افتاده ترین مناطق مرزی و امنیتی مشغول به خدمت هستند، اما هیچ توجهی نمی شود. پنج ماه است که حقوق و مزایای آنها پرداخت نشده و  پرسنل قدیم و جدید از نظر معیشت در وضعیت نابسامانی بسر میبرند.