کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع معلمان خرید خدمات در استان سیستان و بلوچستان

جمعی از معلمان خرید خدمات در استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه در اعتراض بع عدم پرداخت معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بیش از دو هزار تن از معلمان خرید خدمات در استان سیستان و بلوچستان، هفت ماه است که از حقوق ماهیانه و بیمه محروم شده اند. به گفته یکی از معلمان، آنها قرار بود طی چند ماه گذشته تبدیل وضعیت شوند ولی اکنون الان هفت ماه است که نه حقوقی دریافت کرده اند نه بیمه هستند و حالا بعد از هفت ماه به دلیل تخلف مسئولین استان، امور استخدامی کشور و وزارتخانه بخشنامه این استان را لغو کردند. این در صورتی است که در تهران و مشهد معلمین خرید خدمات تعیین تکلیف شدند و کد پرسنلی و حقوق هفت ماه خود را دریافت کردند».