کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع معلمان حق التدریسی استان لرستان

معلمان حق التدریسی استان لرستان روز شنبه ۲۸ اسفند ماه در اعتراض به صادر نشدن احکام استخدامی خود دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، بعد از اعتراضات گسترده معلمان حق التدریسی نسبت به نامشخص بودن وضعیت استخدامی خود، وزارت آموزش و پرورش مجبور به صدور حکم پیمانی برای آنها شده است. اما اداره آموزش و پرورش استان لرستان از صدور احکام معلمان حق التدریسی خودداری کرده است. گفتنی است تعداد معلمان حق التدریـسی سری سوم نزدیک به ۸۸ هزار نفر می‌باشند. اما تاکنون، آموزش و پرورش از استخدام آنها خودداری کرده است. اصلی‌ترین خواسته معلمان حق التدریـسی، اجرای قانون تصویب شده مجلس در سال ۱۳۸۸ است. با اجرای این مصوبه، وضعیت شغلی حدود ۱۰۰ هزار نفر از معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی بهبود خواهد یافت.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah