کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مشمولان طرح ساماندهی مقابل مجلس

جمعی از مشمولان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت صبح روز سه شنبه 4 بهمن ماه در مقابل مجلس رژیم تجمع کردند.

این مشمولان که از ارگان‌ها و استان‌های مختلف به تهران رفته بودند؛ می‌گویند: انتظار دارند امروز این طرح بالاخره در مجلس به تصویب برسد.یکشنبه همین هفته قرار بود ادامه بررسی طرح ساماندهی در صحن مجلس صورت بگیرد که بررسی کلیات بودجه سال آینده در اولویت قرار گرفت و کار به تعویق افتاد. به گفته آنها،؛ سازمان امور استخدامی از ابتدا مخالف طرح ساماندهی بود؛ در روزهای گذشته رئیس این سازمان بارها مصاحبه کرد و طرح را مورد انتقاد قرار داد؛ نمایندگان مجلس نباید مقابل حامیان سرسخت پیمانکاران کوتاه بیایند.