کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مستمری بگیران صندوق بازنشستگی هما

روز سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه، جمعی از مستمری بگیران صندوق بازنشستگی هما، در اعتراض به انتقال این صندوق بازنشستگی به صندوق کشوری در مقابل اداره مرکزی ایران ایر، واقع در ورودی فرودگاه مهرآباد تهران تجمع کردند.

بازنشستگان معترض می گویند: صندوق از پرداختی آنها در دوران اشتغال تشکیل شده، بنابراین اموال و دارایی آن غیردولتی و شخصی است و لذا انتقال آن بدون رضایت صاحبان اصلی، امری غیرقانونی محسوب می‌شود و با انتقال به صندوق کشوری حق و حقوق آنها ضایع می‌شود. قابل ذکر است به گفته بازنشستگان، هنوز حقوق فروردین برایشان واریز نشده است.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-