کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در شهرهای مختلف کشور روز یکشنبه 8 اسفند ماه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به تجمع زدند.

بازنشستگان فولاد در تهران مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد کشور و در استان‌های خوزستان و اصفهان نیز در مقابل ساختمان این صندوق در مراکز این استان‌ها تجمع کردند. گفتنی است این بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود هستند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-