کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مردم شهرکرد در اعتراض به بی آبی

بنابر ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی، روز سه شنبه 25 مردادماه، مردم شهرکرد تجمع وسیعی در اعتراض به آبی در مقابل استانداری این شهر برگزار کردند.

بنابرگزارشها، مردم در چهارراه دولتِ شهرکرد، در مقابل استانداری این استان تجمع کرده و با سر دادن شعارهای مختلف بر کمبود آب در استان چهارمحال و بختیاری تأکید کردند. گفته می شود، با بارندگی شدید و وقوع سیل در شهرستان کوهرنگ، چشمه کوهرنگ که منبع اصلی تامین آب شرب شهرکرد است، به علت گل آلود شدن از مدار آب شرب خارج شده است. شایان ذکر است، شهرکرد، در یک هفته گذشته با مشکل بی آبی و قطع مکرر آب روبرو بوده است.