کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مردم اراک در اعتراض به مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها و آلودگی شدید هوا

شماری از مردم اراک روز سه شنبه 12 دی ماه 1402، بار دیگر در اعتراض به آلودگی هوا تجمع کردند. این تجمع در حالی  صورت گرفته که مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی و استانداری رژیم دور مردم را حصار کشی کرده بودند تا مانع شکل‌گیری تجمع شوند، اما ناکام ماندند.

طبق گزارشات، تظاهرکنندگان که همگی ماسک زده بودند خواستار تعطیل شدن کوره های آجرپزی و شرکت آلومنیوم سازی شدند. آنها پلاکاردهایی حمل میکردند که روی آن نوشته شده بود:  (فرزندان سرطانی ما را دریابید).  (میخواهیم زنده بمانیم) و(هوای پاکیزه حق ماست). گفتنی است، که در ماههای اخیر به طور خاص چند روز گذشته تعداد کسانی که از آلودگی هوا مسموم شده اند افزایش یافته است. کمبود امکانات پزشکی و تخت در بیمارستان خوانساری اراک که تنها مرکز ضدسرطان این شهر است، موجب شده که اکثر بیماران به تهران و استانهای همجوار معرفی شوند و بر رنج آنان افزوده گردد.