کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع مربیان پیش دبستانی خوزستان

مربیان پیش دبستانی خوزستان روز شنبه 12 شهریور ماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود مقابل درب استانداری تجمع کردند.

به گزارش  منتشر شده، این مربیان پیش دبستانی از شوشتر، ایذه، باغملک، شاوور، باوی، کارون و نواحی چهار گانه اهواز در مقابل استانداری تجمع، و نسبت به عم تبدیل وضعیت خود اعتراض کردند. به گفته یکی از مربیان معرض، آموزش و پرورش به جای اینکه مربیان پیش دبستانی را حق التدریسی کند پیشنهاد خرید خدمات داده که با این کار وضعیت شغلی کلیه مربیان پیش دبستانی با مشکل روبه رو خواهد شد. وی همچنی افزود: با توجه به هزینه‌های پرداختی بیمه تامین اجتماعی در سال جدید و افزایش آن، دیگر حقوقی برایشان باقی نمی‌ماند، و باید تمام حقوق دریافتی خود را به بیمه بدهند.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد

-

تایید کردن حمله به تاسیسات مهمات‌ سازی در اصفهان

-

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-