کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع متقاضیان مسکن مهر ساوه

تجمع متقاضیان مسکن مهر ساوه روز دوشنبه 13 دیماه در اعتراض به افزایش ۲.۵ برابری قیمت خانه‌های ثبت‌نام شده در برابر فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم مدیران پروژه مسکن مهر قیمت خانه‌های قرارداد شده با متقاضیان مسکن مهر ساوه را ۲.۵ برابر افزایش داده اند. به گفته معترضان، آنها بر خلاف قرارداد‌ امضا شده با متقاضیان مسکن مهر، یک‌جانبه به این کار اقدام کرده اند. گفتنی است  قیمت مسکن مهر این شهر، از متری ۲۷۰۰ به متری ۷۴۰۰ افزایش داشته اس

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah