کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع متقاضیان مسکن مهر ساوه

متقاضیان مسکن مهر ساوه روز دوشنبه 19 تیرماه در اعتراض به افزایش ۲.۵ برابری قیمت خانه‌های ثبت‌نام شده در برابر فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.

بر پایه این گزارش،متقاضیان مسکن مهر ساوه نسبت به عدم تحویل خانه‌هایشان، بعد از گذشت 48 ماه و بلاتکیف بودن وضعیتشان دست به اعتراض زده اند.به گفته معترضین، متقاضیان برای تکمیل کردن حساب تعیین شده از سوی مسکن مهر زیر بار قرض رفتند و حالا از شنیدن وعده‌های بی‌عمل کارگزاران دولت خسته شده‌اند و نسبت به آن اعتراض دارند.گفتنی است که مقامات دولتی هر روز از متقاضیان درخواست پرداخت مبالغ جدید میکنند و  تهدید کردەاند کە در صورت عدم پرداخت تهدید به فسخ قرارداد میشوند.